Abstract

Günümüz dünyasında dile pelesenk olmuş küreselleşme ile birlikte Dünya’da birçok şey değişmekte, teknoloji gelişmekte, sınırlar kalkıp mesafeler daralmaktadır. Bugün Türkiye’den gönderilen bir ürünün yarın herhangi bir Avrupa ülkesine ulaşması mümkün hale gelmiştir. İşletmeler açısından gönderilen ürünlerin istenilen yere, istenilen zamanda ve eksiksiz ulaştırılabilmesi rekabet edebilirlikleri açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin bu rekabet gücünün oluşmasında en büyük rol lojistik faaliyetlerindir. Lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımı; işletmelerin asıl işlerine, ana faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmaları anlamına gelmektedir. Bu çalışmada üçüncü ve dördüncü parti lojistik kavramları ele alınmaktadır.