Özet

Turizm yirminci yüzyılda, küreselleşme olgusu ile iletişim kanallarında yaşanan gelişmeler, ulaşım ağlarındaki kalite artışı ve zaman baskısının azalması gibi faktörler neticesinde hızla büyüyen bir endüstri olmuştur. Turizm talebinde meydana gelen bu artış turizm işletmelerince sunulan arzı doğrudan etkilemiştir. Bu çalışmanın teması, turizm işletmelerince tüketicilere sunulan fiziksel ürünler ve hizmetlerin bütününü ifade eden turizm ürününü fiyat karması açısından incelemektir. Bu çalışmada, turizm ürünlerinin fiyatlandırma sürecinde etkili olan unsurların yanı sıra turizm işletmelerinin fiyatlandırma yöntemleri ve politikaları gibi konulara ilişkin yazın incelemesi gerçekleştirerek konunun teorik yönüne katkı sağlanması hedeflenmektedir.