Özet

                1936 tarihli İş Kanunu Türkiye’de bir istihdam kurumunun kurulmasını öngörüp, bunun görevlerini tanımlamasına rağmen, istihdam hizmetlerini yürütecek bir kamu teşkilatı ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu  (İİBK) adı altında 1946 yılında kurulabilmiştir. İİBK örgütlenmesini tamamladıktan sonra mevzuatın öngördüğü görevlerini yerine getirme yanında, 1960’lı ve 70’li yıllarda yurtdışına işçi gönderme işlemi ile de yoğun bir biçimde uğraşmıştır. 1980’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’de ekonomik sistem ile piyasa şartlarının değişmesinin de etkisiyle İİBK’nun istihdam piyasasına ilişkin hizmetleri yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Bu nedenle İİBK’nun yeniden yapılandırılması yönünde Kurum içinden ve dışından çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar İİBK’nun 2000 yılında Türkiye İş Kurumuna dönüşmesi ile sonuçlanmıştır. Böylece İİBK günümüz ihtiyaçlarına uygun istihdam hizmetleri üretebilen bir kamu teşkilatına dönüşmüştür. İİBK’nın yeniden yapılandırılmasına Alman istihdam Kurumu (Bundesanstalt Für Arbeit/ Bundesagentur für Arbeit) ile yürütülen “İİBK’nun Reorganizasyonu Projesi”  ile Dünya Bankası’nın finansal desteği ile yürütülen “İstihdam ve Eğitim Projesi”nin önemli katkı yaptığı söylenebilir.