Özet

Cep telefonları, özellikle akıllı olanlar her yaştan milyonlarca insan için temel bir ihtiyaç haline gelmektedir. Üreticiler, müşterileri arasında tekrar satın alma davranışı geliştirmeye önem vermekte, güncellenmiş modelleri yeniden satmayı amaçlamaktadır. Markalar, özellikle yüksek teknolojili ürünler için müşterinin seçim sürecini kolaylaştırma ve etkilemede önemli bir rol oynamaktadır. Marka sadakati, yeniden satın alma davranışını ve aynı zamanda gerçek davranışlara neden olan deneyimleri de içermektedir. Bu çalışma, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 394 katılımcıdan toplanan verilerle (Samsung ve Apple için yapılan iki anket formu ile); tüketici kişiliği, marka kişiliği ve marka sadakati arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Anketler, Cohen'in (1967) CAD ölçeği, Aaker'ın marka kişilik ölçeği (1997) ve Chaudhuri ve Holbrook (2001) marka sadakat ölçeği kullanılarak tasarlanmıştır. Dört hipotez grubu regresyon analizleri ile ve bir grup da ortalamaları karşılaştırılarak test edilmiştir. Bulgular istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar içermektedir.