Abstract

Bu makale futbolun, futbol endüstürisine doğru geçirdiği evrim üzerine yazılmıştır. Bir sportif faaliyet olan futbolun, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, paradigmal bir kayma göstererek, iktisadi ve ticari bir alan haline gelişi, taraftar kavramının müşteri kavramına dönüşmesine neden olduğu aşikardır. Bu değişimle beraber yeni bir izleyici kitlesi oluşmuş, beden eğitimine dayalı spor faaliyeti olan futbol ise tiyatral bir hale gelmiştir. Bu değişime ayak uyduran futbol kulüpleri yollarına devam ederken, iktisadi altyapısını değiştiremeyen kulüpler ise yollarına devam edememiştir. Makalede değişen sosyo kültürel yapı ve futbol kulüplerinin bu değişime olan imtiayi duruşları tartışılmış, belli bir tipolojiye ve düzene sokulmuş futbolun metodolojisi anlamlaştırılmaya çalışılmıştır.