Değerlendirme Süreci

Turkish Journal of Marketing (TUJOM) hakemli bir akademik e-dergidir. Dergiyle yapılacak tüm yazışmalar internet ortamında gerçekleştirilmektedir. TUJOM dergisinde çift-kör hakemlik süreci uygulanmaktadır. Hakemler yazar(lar)ın kimliğinden ve yazar(lar) da değerlendirme yapan hakemlerin kimliğinden habersizdirler. Bilimsel çalışmalar değerlendirme sürecinde en az 2 hakeme gönderilmektedir. TUJOM'da makale başvuru ve değerlendirme sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Bilimsel çalışmaların hakemlik süreci başlamadan önce eğer yazı derginin alanı dışındaysa ya da bilimsel ve biçimsel özellikleri taşımıyorsa editör tarafından doğrudan reddedilebilir. Dil ya da yazı stili standartların altındaysa biçimsel değişiklik istenebilir.