Vol. 1 No. 1 (2016): Turkish Journal of Marketing
Articles

CLIMATE CHANGE IN THE CONTEXT OF THE KYOTO PROTOCOL, THE TREATY OF PARIS AND CONCLUSIONS ON THE MARKETING AREA

Mahmut Selami AKIN
Istanbul University, PhD. Student

Published 03/10/2017

Keywords

 • İklim Değişikliği,
 • Kyoto Protokolü,
 • Paris Anlaşması
 • Climate Change, Kyoto Protocol, Paris Settlement

How to Cite

AKIN, M. S. (2017). CLIMATE CHANGE IN THE CONTEXT OF THE KYOTO PROTOCOL, THE TREATY OF PARIS AND CONCLUSIONS ON THE MARKETING AREA. Turkish Journal of Marketing, 1(1), 12–29. https://doi.org/10.30685/tujom.v1i1.2

Abstract

It is seen that Global warming will be one of the most significant issue in the future that humanity would face. The harmful effect of the global warming causes to change order of climates. In this study, how climate change emerged and in which frame the issue is handled will be revealed by doing literature research. Additionally, how Kyoto Protocol and Paris Settlement, which has risen as a solution for climate change, effected and could effect in the future will be examined from various aspects. Because of the purpose for making inferences from existing facts, exploratory research method was preferred. In this study, the lack of obligatory of Kyoto Protocol and the Paris Settlement in terms of business could concern to be taken seriously enough. It is also noted that business need to reconsider the marketing strategies for a sustainable world.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Ayyıldız, H., & Genç, K. Y. (2008). Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları İle İlgili Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12 (2).
 2. Binboğa, G. (2014). Uluslar arası Karbon Ticareti ve Türkiye. Yaşar Üniversitesi Dergisi , 9 (34), 5732-5759.
 3. Çamlıca, Z., & Akar, G. S. (2014). Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi .
 4. Eslen, N. (2010, 8 15). İklim Değişikliği ve Türkiye'nin Güvenliğine Etkileri. Stratejik Araştırmalar , 8 (15), s. 237-275.
 5. Güçlü, S. B. (?, ? ?). Kyoto Protokolü ve Türkiye'nin Protokol Karşısında Durumu. Metalürji Dergisi (142), s. 1-4.
 6. Güneş, Ş. A. (2011). İklim Değişikliği Yükümlülüklerine Uygunluğun Sağlanması: Kyoto Protokolü Uygunluk Mekanizması. Uluslararası İlişkiler , 8 (31), 69-94.
 7. Hoad, D. (2015). Reflections on small island states and the international climate change negotiations (COP21, Paris, 2015). Island Studies Journal , 10 (2), 259-262.
 8. Honda. (2015). Honda. 12 27, 2015 tarihinde Honda: www.honda.com.tr adresinden alındı
 9. Karabıçak, M., & Özdemir, M. B. (2015). SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 6 (13), 44-49.
 10. Karakaya, E., & Sofuoğlu, E. (2015). İklim Değişikliği Müzakerelerine Bir Bakış: 2015 Paris İklim Zirvesi. International Symposium on Eurasia Energy Issiues. İzmir.
 11. Keskin, T. (2008). İklim Değişikliği Süreci ve Kyoto Protokolü. Mühendis ve Makina , 49 (591), 62-68.
 12. Kılıç, C. (2009). KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇABALARI VE TÜRKİYE. C.Ü. İİBF Dergisi , 10 (2).
 13. Kuşat, N. (2012). SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER İÇİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İÇSEL UNSURLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi , 14 (2).
 14. Müdürlüğü, D. G. (2010). DSİ İklim Değişikliği Birimi. Aralık 27, 2015 tarihinde DSİ Web Birimi: http://www.dsi.gov.tr/docs/iklim-degisikligi/iklim_degisikligi_cerceve_sozlesmesi_ve_turkiye.pdf?sfvrsn=2 adresinden alındı
 15. Özdemir, E. (2008). Küresel Isınmanın Etkilerine Karşı Bir Önlem: Hava Türevleri ve Pazarlama Stratejilerinde Yardımcı Olarak Kullanımı. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi , 10 (1), 141-162.
 16. Web Siteleri
 17. http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/Kyoto.aspx?sflang=tr, Çevre ve Orman Bakanlığı Web Sitesi, Erişim Tarihi: 27.12.2015.
 18. http://www.mediacatonline.com/hm-surdurulebilir-moda-geri-donusum/,MediaCat Dergisi Web Sitesi, Erişim Tarihi: 27.12.2015.
 19. http://www.kargo.com.tr/haber.aspx?id=21, Erişim Tarihi: 27.12.2015.
 20. https://www.coca-colaturkiye.com/cevre/surdurulebilir-ambalajlama, Coca Cola TR Web Sitesi, Erişim Tarihi: 27.12.2015
 21. http://www.eie.gov.tr/teknoloji/ccs_nedir.aspx, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Web Sitesi, Erişim Tarihi: 28.12.2015.
 22. http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/, BM Web Sitesi, Erişim Tarihi: 28.12.2015.
 23. http://www.xerox.com/about-xerox/environment/carbon-footprint/trtr.html, Xerox Web Sitesi, erişim tarihi: 28.12.2015.
 24. www.migros.com.tr, Migros Web Sitesi, Erişim Tarihi: 27.12.2015.
 25. www.honda.com.tr, Honda Web Sitesi, Erişim Tarihi: 27.12.2015.