Vol. 2 No. 3 (2017): Turkish Journal of Marketing
Articles

CONCEPTUAL STUDY ON ECONOMIC CYCLES, AND DECISIONS OF THE FIRM INVESTMENTS IN TERMS OF THE FIRM STOCK MARKET INVESTMENTS

Tahir BENLİ
Kastamonu University

Published 2018-01-15

Keywords

 • Konjonktür,
 • Yatırım,
 • Menkul Kıymet,
 • Portföy
 • Cycle,
 • Investment,
 • Stock,
 • Portfolio

How to Cite

BENLİ, T. (2018). CONCEPTUAL STUDY ON ECONOMIC CYCLES, AND DECISIONS OF THE FIRM INVESTMENTS IN TERMS OF THE FIRM STOCK MARKET INVESTMENTS. Turkish Journal of Marketing, 2(3), 104-124. https://doi.org/10.30685/tujom.v2i3.22

Abstract

Economic Cycles in economy have great role in making decisions the formation and cycles of the Arms as stock market investors in the economical environment must take up very important thing changeable thing in business decisions. In this context, the types of economic cycles, the decisions of the firm investments and firm stock market investments have been studied. Investment principles, investment types, investment areas preferred by the firms as stock and investment funds, portfolio management, portfolio types, and portfolio selection approaches has been explained.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. AREN, S. (1989). “İstihdam, Para ve İktisadi Politika”, 9. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1989
 2. ASUNAKUTLU, T. (1997). “Sigorta İşletmelerinde Yatırım Yaklaşımları: Alternatif Modeller
 3. ve Türkiye Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1997
 5. BIERMAN, H. ve SMIDT, S. (1993). “The Capital Budgeting Decision”, 8 th Edition, New York,
 6. Macmillan Publishing Company, 1993
 7. BOLAK, M. (1994). “Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi”, Beta Basım
 8. Yayın Dağıtım Yayın No: 428, Hukuk Dizisi 36,3. Baskı, İstanbul, 1994
 9. CEYLAN, A. ve KORKMAZ, T. (1995). “Borsada Uygulamalı Porfoy Yönetimi”, Ekin
 10. Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, Bursa, 1995
 11. COHEN, J., ROBBINS, S. ve YOUNG, A. (1986). “The Financial Manager”, Ohio, Publishing
 12. Horizons Inc., 1986
 13. DOĞAN, M. (1995). “İşletme Ekonomisi ve Yönetimi”, Genişletilmiş Yeni Baskı, İzmir, 1995
 14. KARSLI, M. (1989). “Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler”, Beta Basın Yayın Dağıtım.,3.
 15. Baskı, İstanbul, 1989
 16. LEE, C.F. (1985). “Financial Analysis and Planning Theory and Application”, California,
 17. Addison-Wesley Publishing Company, 1985
 18. OĞUZ, O. (1961). “Umumi İktisat Nazariyesi”, II. Kitap, Eskişehir, 1961
 19. OLALI, H. ve USTA, Ö. (1987). “İşletme Finansmanı ve Finansal Yönetim”, 2. Baskı, İstiklal
 20. Matbaası, İzmir, 1987
 21. PEKER, A. (1986). “Modern Yönetim Muhasebesi”, 3.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1983
 22. PEKİN, T. (1986). “Makro Ekonomi”, İstiklâl Matbaası, İzmir, 1986
 23. Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Klavuzu, İ.M.K.B. Yayınlan, 13.
 24. Basım, 1998
 25. TANER, B. (1992). “Finansal Planlamada Finansal Projeksiyonlardan Finansal Modellere”,
 26. D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: II, 1992
 27. TANER, B. (1994). “Etkin Piyasa Teorisi ve Portföy Modelleri”, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler
 28. Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: II, 1994
 29. TATAR, T. (1993). “Yatırımların Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri”, Gazi Üniversitesi
 30. Yayın No: 182, Ankara, 1993
 31. UNAY, C. (1993). “Makro Ekonomi”, 5. Baskı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1993
 32. YİĞİTBAŞI, Ş. (1985). “Mikro İktisat”, Barış Yayınları, İzmir, 1985
 33. YOZGAT, O. (1983). “İşletme Yönetimi”, Nihat Sayar Yaynı ve Yardım Vakfı İşletmesi Yayınlan
 34. No:375-608, İstanbul, 1983