Özet

Bu çalışmanın temel amacı, “Dilediğin Kadar Öde Fiyatlandırması” stratejisinin yeni bir satış promosyon yöntemi olarak kullanılabilirliğini tespit etmektir. Bu bağlamda, kâr amacı güdülmesi ve güdülmemesi halinde dilediğin kadar öde fiyatlandırmasıyla sunulan promosyonlu ürüne karşı ortalama olarak ne kadar ücret ödeneceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, promosyonlu ürüne karşı tüketicilerin ödeme gönüllülüğüne etki eden faktörlerin neler olduğu ve tüketicilerin gerek promosyonlu ürünü bu fiyatlandırma yöntemiyle sunan firmaya karşı gerekse dilediğin kadar öde fiyatlandırmasına karşı tutumunun nasıl olacağı keşfedilmeye çalışılmıştır. Çalışma neticesinde, kâr amacı güdülmemesi durumunda ödeme gönüllülüğünün daha yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca; referans fiyata ilişkin bilgi düzeyi, üründen tatmin olma seviyesi, hakkaniyet ile fedakârlık düzeyi arttıkça bireylere ait ödeme gönüllülüğünün de arttığı ortaya konulmuştur. Son olarak,  tüketicilerin hem promosyona hem de bahsi geçen fiyatlandırma yöntemini kullanan firmaya karşı olumlu tutum içerisine girdiği gözlemlenmiştir.