Vol. 2 No. 3 (2017): Turkish Journal of Marketing
Articles

DIFFERENCES OF PURCHASING BEHAVIOR OF IMPULSIVE BUYING BY DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

Aslı KILIÇ
Kastamonu University

Published 2018-01-15

Keywords

 • Tüketim,
 • İhtiyaç,
 • Plansız Satın Alma Davranışı
 • Consumption, Need, Impulsive Buying

How to Cite

KILIÇ, A. (2018). DIFFERENCES OF PURCHASING BEHAVIOR OF IMPULSIVE BUYING BY DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS. Turkish Journal of Marketing, 2(3), 155-167. https://doi.org/10.30685/tujom.v2i3.24

Abstract

              Nowadays the consumption goes up so people’s  need also goes up too. Consumers do not shop for their needs anymore, and the customers shop without any plan because of social media. Through out this acts people made a survey in Sancaktepe, Istanbul. This survey based on 350 people and results were analyzed by the SPSS program. In the results, they have looked at the customer’s gender, marriage status and the age had a different ways of shopping.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Benli, Tahir ve Karaosmanoğlu, Kübra ve Taş, Özlem (2017). ‘’ Çalışan Bireylerin Yeşil Ürün Reklamlarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Demografik Özelliklerine göre farklılıkları’’ , Bmıj, 2017, Sayı: 5.
 2. Çakmak, Ali Çağlar ve Tekinyıldız, Gülnaz ‘’Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma’’, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014, Sayı:3
 3. Çakmak, Ali Çağlar ve Yurtsever, Selçuk (2012). ‘’Kredi Kartının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisi: Karabük Üniversitesi Akademik Personeline Yönelik Bir Uygulama’’ Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2012, Sayı: 1.
 4. Durmaz, Yakup ve Oruç Bahar, Reyhan ve Kurtlar, Murat ‘’Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma’’, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2011, Sayı:1
 5. Sarıtaş, Emel ve Haşıloğlu, Selçuk Burak ‘’Çalışan Kadınların Özel Alışveriş Sitelerinden Satın Alımlarının Hedonik Amaçlı Tüketim Açısından İncelenmesi’’, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2015, Sayı:1
 6. Semiz Bora, Buket ‘’A ve B Tipi Kişilik Özelliklerine Göre Tüketicilerin Plansız, Kompülsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarının Araştırılması’’, DergiPark, 2017, Sayı:1
 7. Ünal, Sevtap ve Erciş, Aysel (2006).’’Pazarın Satın Alma Tarzlarına Ve Kişisel Değerlere Göre Bölümlendirilmesi’’, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006, Sayı: 1.
 8. Batı (2010), 17 Ocak 2018 tarihinde http://www.ugurbati.com/Portals/0/Dergi/A5_plans%C4%B1zsat%C4%B1n_alma.pdf, 15 Ocak 2018’de adresinden erişildi.
 9. Megep (2012), 15 Ocak 2018 tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/T%C3%BCketici%20Davran%C4%B1%C5%9F%20Modelleri.pdf, adresinden erişildi.