Vol. 3 No. 1 (2018): Turkish Journal of Marketing
Articles

ECONOMIC AND POLITICIAL OTHERIZATION IN THE CONTECTS OF SOCIAL SECURITY

Ersel KİRAZ
BURSA TECHNICAL UNIVERSITY

Published 04/18/2018

Keywords

 • Sosyal Güvenlik,
 • Ötekileştirme,
 • Refah Devleti,
 • Sosyal Adalet
 • Social Security,
 • Othering,
 • Welfare State,
 • Social Justice

How to Cite

KİRAZ, E. (2018). ECONOMIC AND POLITICIAL OTHERIZATION IN THE CONTECTS OF SOCIAL SECURITY. Turkish Journal of Marketing, 3(1), 18–31. https://doi.org/10.30685/tujom.v3i1.29

Abstract

The main objective of the labor market is to ensure the well-being of the people and the society, thereby ensuring that the future of the person is protected by social security and safeguarding the future. However, nowadays economic growth has increased with wealth, exclusion, otheriziation, poverty and insecurity . In other words, economic activity is far from providing prosperity to large segments of the world's population. The article was written specifically to tell us that the search for prosperity within the social security walks through an unequal line. It is the main idea of the article that the social security practices which are included in a sexist attitude should be brought to the real need segments by putting it into an egalitarian structure from scratch.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Arıcı,K. Ve Alper, Y. (2011) Sosyal Güvenlik.
 2. Dedeoğlu, S.(2009) Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Türkiye?de Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın İstihdamı, Çalışma ve Toplum Dergisi
 3. Evyapan,R (1999) Atatürk ve Sosyal Devlet. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 43, C. XV, Mart 1999
 4. Friedlander, A. W. (1966). Sosyal Refah Hizmetlerine Başlangıç, Çev. Resan Taşçıoğlu. SSYB, Ankara
 5. John Rawls: Adalet Teorisi ve Temel Kavramları, İmaj yayıncılık, Ocak 2014
 6. Kapar R, Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İş Yayınları
 7. Miller, D.,(1999), Principles of Social Justice. Cambridge: Oxford University Press
 8. Ökçesiz, H. (2008).?Hukuk ve Adalet Üstüne Duygular?, İçinde Hukuk ve Adalet Üstüne, Doğu Batı, Yıl 4, Sayı 13
 9. Sayan, İ. (2008). Sosyal Güvenlik Sistemi Kamu Personel Yönetimi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
 10. Solmaz E. ve Avcı M. Yoksullukla Mücadelede Sosyal Koruma Harcamaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi / Cilt:6 / Sayı:1 / Haziran 2017 S:52
 11. Yazdan, T. (1998), İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları: Türk Dünyası Araştırma Vakfı Platon (Eflatun), Devlet, Antik Yayınları
 12. WEB
 13. www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5abcfd89e31006.68809993
 14. www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5754.html
 15. www.sgkrehberi.com/haber/30029/gss-ile-saglik-aktivasyon-ve-provizyonu-hakkinda-sorular-ve-cevaplari.html
 16. www.sskemekli.com/olen-kisinin-ayligini-kimler-alabilir.html
 17. www.t24.com.tr/haber/yasa-yeniden-duzenlendi-sgkdan-kimler-cift-maas-alabilecek,387837